Facilities

SoğutucuSoğutucu, pelet presinden çıkan sıcak peletin ortam sıcaklığına getirilmesini sağlamak için kullanılır.