Facilities

MONO SİKLON MODEL / MOS


KULLANIM AMACI
Genel olarak hava kanallı çöp sasörlerinde oluşan aşırı tozların siklonlara verilmeden önce bir ön toz arındırmasını yapmak için ara birim olarak kullanılır. KULLANIM ALANI

*Gıda sanayiinde;
- Un ve irmik fabrikalarında,
- Yem fabrikalarında,
- Tohum temizleme tesislerinde,
- Tahıl temizleme ve kalibrasyon tesislerinde,
- Malt fabrikalarında,
- Silolama tesislerinde,
* Diğer benzeri gıda işleme tesislerinde.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
Toz yüklü taşıyıcı hava, seperatör içine doğru yönlendirilerek siklon içinde dönmeye zorlanır. Dönme nedeniyle meydana gelen santrifüj güçlerin etkisiyle toz zerrecikleri çevreye savrulur. Arkadan içeriye doğru itilen toz yüklü havanın doğurduğu girdap vasıtasıyla toz zerrecikleri bir helis boyunca taşınır. Bu girdap, toz zerreciklerini aşağıya doğru iter ve böylece hava tozlardan ayrışır. Ön temizliği yapılmış hava çıkıştan sonra siklona veya aspiratöre verilir. Toz zerrecikleri ise çıkış ağzından mono siklonu terk ederek hava kilidine girerler.
ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

• Çelik gövde tasarımı,
• Yüksek verim,
• Tozsuz çalışma,
• Flanş ile kolay bağlantı imkanı,
• Basit işletme.