Facilities

MelasiyerYeme karıştırılmak istenen melas vb. sıvıların eşit oranda karıştırılmasını sağlamak için kullanılır.