Facilities

JET FİLTRE MODEL/ KFS


KULLANIM AMACI
KFS model Jet Filtre, toz - hava karışımının, filtre torbaları sayesinde yüksek verimle ayrıştırılması için kullanılır. Toz tutularak, temiz hava bacadan atmosfere atılır. Yuvarlak filtre gövdesinde oluşan santrifüj güç sayesinde ilk arındırma gerçekleştirilir. Daha sonra filtre torbalarının dış yüzeyindeki toz zerreciklerinin tutulması sağlanır. Filtre, modellerine göre 2,5 m3 / dak. ‘dan 800 m3 /dak.’ya kadar olan debilerde tozlu havanın filtrasyonu için kullanılır. KULLANIM ALANI

* Gıda sanayiinde;
- Un ve irmik fabrikalarında,
- Yem fabrikalarında,
- Bisküvi ve pasta fabrikalarında,
- Fındık fabrikalarında,
- Bira malt fabrikalarında,
- Diğer gıda sanayilerinde,
* Kimya sanayiinde;
- Boya fabrikalarında,
- Plastik fabrikalarında,
- Deterjan fabrikalarında,
* Ahşap sanayiinde,
* Metal olmayan mineralleri işleme sanayiinde,
* Taş ve toprak sanayiinde,
* Çimento sanayiinde,
* Genel amaçlı kullanımlarda.


ÖZELLİKLERİ VE AVANTAJLARI

Filtre, vakumlu ve basınçlı sistemlerde kullanılabilir. Filtre torbalarının temizliği, yağ ve sudan arındırılmış olarak elde edilebilen 0.5 bar basınçtaki süpürme havası ile yapılır. Süpürme havası sarfiyatı; 35 - 40 Nlt (Newton litre) x torba x vuruş sayısı formülü ile hesaplanır. Filtrelerde temizleme havası çıkışının uygun akış geometrisinden aşağıdaki değerleri bulmak mümkündür;
* Ürüne göre filtrenin yüklenim kapasitesi,
* Filtre torbalarının maksimum temizleme kapasitesi,
* Temizlenmiş havanın yüksek verimde temizleme oranı,
* Filtre ile birleşik temizleme havası tankı sayesinde ilave bir tanka ihtiyaç yoktur.

ÇALIŞMA PRENSİBİ
N1
N1 torbasında filtrasyon süreci ; Filtre torbalarının dış yüzeyinde tozlu havanın filtrelenmesi
N2
N2 torbasında temizlemenin bitiş anı ; Dış yüzeyi toz ile yüklenmiş torbalar, birbirini takip edecek şekilde içten püskürtme ile temizlenirler. Toz , hava kilidinden boşaltılır.
Filtre Yükleniminde Önemli Kriterler

Filtre yüklenimi, aşağıda verilen etki boyutları yanı sıra, filtrasyon işlemi, kimyasal reaksiyonlar, kurutma ve benzeri gibi faktörlere de bağlıdır. Örnek olarak 2,4 m torba uzunluğu için maksimum filtre yüklenimi, buğday temizleme işleminde aspiratör için;( 9 m3/dak ) / m2 ’dır .

Etki Faktörleri
* Tane iriliği, örneğin boya pigmenti, değirmen pnömatik sistemi, temizleme ve aspirasyon,
* Tozun fiziksel terkibi,
* Temizlenmemiş havada toz konsantrasyonu (aspiratör),
* Elektrostatik yüklenim,

Aşağıda değerleri verilen filtre ölçüleri, 2.4 m torba uzunluğu baz alınarak bulunmuştur. Diğer torba uzunluklarında debi, filtrasyon yüzeyi oranına göre değişir.
* Filtre makinelerinin süpürme ve pnömatik kumanda havası ihtiyacı, kuru hava üreten blower ile sağlanmaktadır.
* Süpürme ve pnömatik kumanda havası , hava tankı kullanılmaksızın direkt filtre - blower bağlantısıyla temin edilmektedir.
* Filtre makineleri, elektronik kontrol ünitesi ile kontrol edilebilen pnömatik kumanda ünitesi, hızlı havalandırma valfleri ve venturi borularıyla bütünleşmiş bir sistemle donatılmıştır.