Facilities

GEHAKA G610i MODEL NEM ÖLÇERG610i tane nem ölçer, tarla bitkilerinin nem ölçümünde kullanılmak üzere volumetrik tartım sistemi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır